Πλασματικός και αντιαναπτυξιακός ο προϋπολογισμός της διοίκησης για το 2009 (ΑΡΧΕΙΟ)

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

| | |
Κύριε πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το πόσο η κορυφαία κάποτε διαδικασία στο δήμο μας, αυτή της ψήφισης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έχει υποβαθμιστεί, φαίνεται ξεκάθαρα από τη διαδικασία συζήτησής του, από την αδιαφορία πολιτών και φορέων, από την καθυστερημένη κατά 1 μήνα εισαγωγή του. Βέβαια το φαινόμενο αυτό δεν είναι σημερινό, καθώς η απαξίωση αυτής της διαδικασίας όπως και κάθε διαδικασίας κατά την οποία μπορούν οι συμπολίτες μας να συμμετέχουν, όπως για παράδειγμα της δημόσιας λογοδοσίας του δημάρχου, είναι συνειδητή και συστηματική πολιτική κατεύθυνση της σημερινής διοίκησης εδώ και πολλά χρόνια.Φαίνεται δε δυστυχώς, ότι με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσετε και τη διαδικασία συζήτησης του 4ετούς επιχειρησιακού προγράμματος ,όπως αυτή διαφάνηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο 1ο Διαμέρισμα με απόντες, μη προσκληθέντες τους πολίτες της εν λόγω γειτονιάς. Αυτό που φέτος ήρθε να προστεθεί στην απαξίωση της διαδικασίας συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού είναι η συγγραφή της ίδιας της εισηγητικής του έκθεσης από μέρους σας, στην οποία από τις 11,5 σελίδες της οι 10 αποτελούν πιστή αντιγραφή κειμένων της ΚΕΔΚΕ και μόλις σε 1,5 σελίδα περιλαμβάνονται οι γενικόλογες διακηρύξεις της διοίκησης σας για τα υποτιθέμενα μεγαλεπίβολα σχέδια σας για την πόλη μας!
Την αδυναμία αυτή αποτύπωσης πολιτικών και δράσεων της διοίκησης βέβαια την κατανοούμε, καθώς πώς μπορεί να γράψει κανείς για κάτι ανύπαρκτο…
Ποιες είναι λοιπόν κύριοι της διοίκησης οι πολιτικές για την καθαριότητα, η προμήθεια ενός μόνο απορριμματοφόρου όπως γράφετε, πότε θα αναπτύξετε συγκεκριμένες πολιτικές για την μείωση της παραγωγής απορριμμάτων και την προώθηση της ανακύκλωσης; Ήδη εκατοντάδες δήμοι ανά την Ελλάδα υιοθετούν νέες τεχνολογίες σε κάδους, ενθαρρύνουν τους πολίτες τους με όλο και ποιο σύγχρονα συστήματα ανακύκλωσης με μεγαλύτερο ποσοστό διαχωρισμού απορριμμάτων στην πηγή, με συμμετοχή στο σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών, με την παροχή οικιακών κομποστοποιητών κα. Ποιες είναι οι πολιτικές σας για το έτερο οξυμένο πρόβλημα της πόλης μας, αυτό του κυκλοφοριακού και τις έλλειψης χώρων στάθμευσης; Πότε θα προχωρήσετε σε ολοκληρωμένες πολιτικές προώθησης της βαδισιμότητας της πόλης, της χρήσης ποδηλάτου, της λειτουργίας αποτελεσματικής δημοτικής συγκοινωνίας;; Πότε θα προχωρήσετε σε εκτεταμένες πεζοδρομήσεις; Πότε θα μελετήσετε ολοκληρωμένες λύσεις για την επέκταση των χώρων στάθμευσης στην πόλη μας; Η παράταξή μας σας έχει ήδη υποβάλλει σχετικές προτάσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που συζητάμε τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος τα όμορφα λόγια κάποιων εκ των στελεχών της διοίκησης γεμίζουν τα πρακτικά και τις στήλες των τοπικών εφημερίδων. Ποιες είναι σήμερα οι δράσεις και πρωτοβουλίες σας σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών της, όταν ο δήμος μας μέσω του φωτισμού των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του, των υπόλοιπων κτιρίων δημοτικού ενδιαφέροντος όπως των αθλητικών γυμναστηρίων και του δημοτικού φωτισμού αποτελεί σημαντικό καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας;; Ακόμη και συμβολικές, χαμηλού κόστους δράσεις, όπως η τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής είναι εκτός της πολιτικής σας λογικής, ενώ η μέτρηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοτικών κτιρίων έχει από χρόνια εγκαταλειφθεί.
Καθώς όμως μιλάτε για την παγκόσμια οικονομική κρίση που μαστίζει και την πόλη μας, ποιες είναι οι ενέργειές σας για την τόνωση της αγοράς της, ποιες είναι οι νέες πολιτικές που μας φέρνετε για ψήφιση σχετικά με τα ζητήματα της ανεργίας όταν υπάρχουν σχετικές προβλέψεις στο άρθρο 85 του σημερινού Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ποια είναι η μεταναστευτική σας πολιτική ;; Ποιοι είναι οι νέοι χώροι άθλησης που προγραμματίζεται να δημιουργήσετε;; Ποια είναι τα σχέδιά σας για την αξιοποίηση της δημοτικής μας περιουσίας, τώρα που υπάρχει και ως σκοπός στη νέα δημοτική επιχείρηση που δημιουργήσαμε;; Έχετε εξετάσει τη δυνατότητα αναχρηματοδότησης των δανείων του δήμου μας με ευνοϊκότερους όρους καθώς και της ένταξης του δανεισμού σχετικά με το οικόπεδο του ΙΚΑ στην κοινοτική πρωτοβουλία Jessica, απ’ όπου θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε άτοκη περίοδο και σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο;
Στη συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους, δυστυχώς ,όλα αυτά τα χρόνια, επισημαίνουμε τις ίδιες ελλείψεις και αδυναμίες της σημερινής διοίκησης.
- Έλλειψη προτεραιοτήτων, καθώς στο τεχνικό πρόγραμμα τα έργα δεν τίθενται με σειρά προτεραιότητας όπως θα έπρεπε βάσει του άρθρου 208 παρ.1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Έτσι παραμένει άγνωστο και αδιαφανές ποια από τα προβλεπόμενα κάθε χρόνο έργα στο τεχνικό πρόγραμμα εκτελούνται, ενώ επίσης δεν πραγματοποιείται κατανομή των πιστώσεων ανά δημοτικό διαμέρισμα, όπως επίσης προβλέπεται από τον Κώδικα.
- Επανάληψη αναφοράς κάθε χρόνο των ίδιων έργων, χωρίς δυστυχώς αυτά να εκτελούνται.
- Μηδαμινή απορρόφηση κοινοτικών πόρων.

Πως μπορούμε όμως να μην χαρακτηρίσουμε πλασματικό τον προς ψήφιση προϋπολογισμό όταν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου έχουν ενταλθεί δαπάνες ούτε 40 εκατ. ευρώ, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανελαστικές, όταν πέρυσι μας υποβάλλατε για ψήφιση, εικονικές όπως αποδεικνύεται δαπάνες ύψους 99 εκατ. ευρώ. Για ποιο λόγο να πιστέψουμε ότι φέτος ο προϋπολογισμός των 100 εκατ. ευρώ που μας φέρνετε για ψήφιση είναι πραγματικός και πρέπει να τον ψηφίσουμε;; Θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα την έλλειψη επενδύσεων, διαβάζω από την ανακεφαλαίωση του περσινού προϋπολογισμού: αγορές κτιρίων και προμήθειες παγίων 9.377.865, ενταλθέντα μόλις 644.601, έργα 23.047.419, ενταλθέντα 1.899.355! Συγκρίνοντας δε, το τεχνικό πρόγραμμα με την ζοφερή πραγματικότητα των συνεχιζόμενων έργων βγάζουμε τα συμπεράσματά μας, καθώς μας φέρνετε προς ψήφιση τεχνικό πρόγραμμα ύψους πλέον των 42 εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι εκτελέσατε 11 καινούρια και συνεχιζόμενα έργα ύψους μόλις 2.982.000 ευρώ.

Αυτή είναι η αλήθεια της ανυπαρξίας έργων επί των ημερών σας κύριε δήμαρχε και όχι τα μεγάλα λόγια, οι δημόσιες σχέσεις και οι υποσχέσεις που εύκολα μοιράζεται. Σήμερα αποκαλύπτεται ξεκάθαρα η έλλειψη πολιτικών για την καθαριότητα, το κυκλοφοριακό, την έλλειψη χώρων στάθμευσης, το πράσινο. Η ανακολουθία λόγων και έργων. Η ένδεια νέων ιδεών και καινοτόμων προτάσεων, αλλά και η συνακόλουθη ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού σκηνικού στην πόλη μας. Αυτές είναι δυστυχώς οι επενδύσεις, οι υποδομές, η παρακαταθήκη σας για τη νέα γενιά της πόλης μας. Εδώ αποτυπώνεται η αδιαφορία και η ανικανότητα σας για ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος. Η έλλειψη έργων, προτεραιοτήτων, προγράμματος, οργανωμένου σχεδίου κυρίως όμως η έλλειψη οράματος για το μέλλον της πόλης μας. Κύριε πρόεδρε, η καταψήφιση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος για το 2009 δεν είναι απλά μία επιβεβλημένη πολιτική πράξη κάθε δημοτικού συμβούλου των παρατάξεων της αντιπολίτευσης λόγω διαφωνιών με το πρόγραμμα της διοίκησης, είναι μία πράξη ευθύνης για όσους αγωνιούν και προβληματίζονται για το παρόν και το μέλλον της πόλης μας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© 2010 Δημήτρης Κάρναβος | dkarnavos.gr