Η επικαιροποίηση του κανονισμού καθαριότητας αναγκαία προϋπόθεση για μια καθαρή Καλλιθέα (ΑΡΧΕΙΟ)

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

| | |
Κυρία Πρόεδρος, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες,

Η καθαριότητα μιας πόλης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα και λειτουργία ενός Δήμου. Η καθαριότητα απεικονίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αποτυπώνεται ως ισχυρή εντύπωση στα μάτια των επισκεπτών, ενώ αποτελεί δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης και πολιτισμού μιας πόλης. Η υπόθεση της καθαριότητας δεν αφορά όμως μόνο τις υπηρεσίες του Δήμου, οδοκαθαριστές, οδηγούς, συνοδούς, επιστάτες και διοίκηση. Αφορά όλους μας, τον καθένα από μας ξεχωριστά, τους κατοίκους, τους διαχειριστές των πολυκατοικιών, ιδιαίτερα τους επαγγελματίες αλλά και τους διερχόμενους στην πόλη μας.
Πολλές φορές στα 10 και πλέον χρόνια που διατελώ Δημοτικός Σύμβουλος, έχουν τεθεί ζητήματα που αφορούν την καθαριότητα και από τον αρχηγό της παράταξης όσο και από συναδέλφους σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στην καθαριότητα, τις καθυστερήσεις στο πλύσιμο των κάδων, την έλλειψη στελέχωσης λόγω των 40 περίπου αποσπασμένων από την υπηρεσία καθαριότητας σε άλλες υπηρεσίες, την ανάγκη εκσυγχρονισμού της υποδομής και ιδιαίτερα σχετικά με την λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης των μπλε κάδων και της ένταξης του Δήμου μας σε άλλα Συλλογικά Συστήματα Ανακύκλωσης όπως των Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συσκευών.
Όμως το σημαντικότερο εφόδιο ενός Δήμου για την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας είναι η κατάρτιση ενός σύγχρονου κανονισμού, ο οποίος να προβλέπει αυστηρές ποινές για όσους δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα των Καλλιθεατών, οι οποίοι πληρώνουν για το σκοπό αυτό ανταποδοτικά τέλη, για μία καθαρή πόλη. Ο κανονισμός καθαριότητας πρέπει να στηρίζεται στην Πανευρωπαϊκή αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”.

Κυρία Πρόεδρος,
Αναζήτησα τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου μας και βρέθηκα μπροστά σε μία δυσάρεστη έκπληξη καθώς η αρμόδια Διευθύντρια μου παρέδωσε ένα απηρχαιωμένο φυλλάδιο εκδόσεως 1992, με αποφάσεις του 1991, με ποσά σε δραχμές, όπου τα πρόστιμα είναι ευτελή για τις σημερινές αξίες, ενώ δεν περιλαμβάνονται διατάξεις για μια σειρά πολύ σημαντικών ζητημάτων που άπτονται της καθαριότητας της πόλης μας. Ειδικότερα, στις διατάξεις του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου μας, δεν υπάρχουν μεταξύ άλλων διατάξεις για την επιβολή κυρώσεων για την παρεμπόδιση κατασκευής και τοποθέτησης κάδων, την μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (φωτιστικά, παγκάκια κλπ), την παρεμπόδιση της αποκομιδής των απορριμμάτων, την επικόλληση αυτοκόλλητων διαφημιστικών αφισών ή την αναγραφή συνθημάτων σε όλα τα μέσα αποθήκευσης απορριμμάτων, τη μη ελαχιστοποίηση του όγκου απορριμμάτων μέσω της συμπίεσης και της περίδεσης, τη ρίψη μπαζών ή άλλων ακατάλληλων υλικών π.χ. κλαδιά σε κάδους, την απόρριψη σκουπιδιών από τα μπαλκόνια, την τήρηση των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας γύρω από τις καντίνες και τα περίπτερα, την τήρηση συνθηκών υγιεινής σε ιδιωτικά οικόπεδα και τον καταλογισμό στους ιδιοκτήτες του καθαρισμού τους από το Δήμο, την κοπή δέντρου ή θάμνου σε κοινόχρηστο χώρο, τη μη τήρηση διατάξεων περί εκτέλεσης δημόσιων έργων από εργολάβους και την επαναφορά του χώρου στην πρότερα κατάσταση. Τα παραπάνω μόνο είναι μερικά από τα πεδία, τα οποία περιλαμβάνονται σε κανονισμούς καθαριότητας άλλων Δήμων και ο Δήμος Καλλιθέας δεν έχει σχετικές προβλέψεις. Απαραίτητη είναι και η επικαιροποίηση του ύψους των προστίμων όσων ρυπαίνουν την πόλη μας. Δε μπορεί για παράδειγμα το πρόστιμο της εναπόθεσης απορριμμάτων εκτός κάδων, να ξεκινάει μόλις από 500 δραχμές!

Κύριε Δήμαρχε,
Το γεγονός ότι ασκείτε τα καθήκοντά σας για 11ο χρόνο χωρίς να έχετε ασχοληθεί με το τόσο σημαντικό αυτό ζήτημα της συμπλήρωσης και επικαιροποίησης του Κανονισμού Καθαριότητας του 1992, δεν αποτελεί τίτλο τιμής για τη διοίκησή σας. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι η σημερινή εικόνα εγκατάλειψης και ανοργανωσιάς της πόλης μας, είναι απόρροια δικών σας παραλείψεων. Σας καλώ το συντομότερο, κατόπιν ευρύτατου διαλόγου με όλους τους φορείς της πόλης, εργαζομένους στην καθαριότητα, καταστηματάρχες, τα δημοτικά διαμερίσματα και τους πολίτες, να φέρετε ως θέμα στο Συμβούλιο την επικαιροποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου μας. Μόνο με την πιστή εφαρμογή ενός σύγχρονου κανονισμού, θα μπορούμε να μιλάμε για μια πόλη που σέβεται το δικαίωμα των πολιτών της στην καθαριότητα. Και να είστε βέβαιοι ότι σε αυτό το διάλογο θα προσέλθουμε με χρήσιμες και εποικοδομητικές προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των συμπολιτών μας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© 2010 Δημήτρης Κάρναβος | dkarnavos.gr