Επιτέλους να συνταχθεί το επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου μας (ΑΡΧΕΙΟ)

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

| | |
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,
Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων έβαλε νέες βάσεις στην οργάνωση των ΟΤΑ στην προσπάθειά τους για καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες τους, με την υποχρέωση εκ μέρους τους να αναπτύσσουν επιχειρησιακά σχέδια κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της δημοτικής περιόδου στο πλαίσιο ενός γενικότερου στρατηγικού σχεδιασμού. Λόγω της πρωτόγνωρης διαδικασίας δόθηκε παράταση ενός έτους. Ο Δήμος Καλλιθέας έχει δυστυχώς αργήσει πολύ να ανταποκριθεί. Ήδη πολλοί Δήμοι, οι περισσότεροι μικρότεροι, έχουν εδώ και καιρό προχωρήσει.Η ανάπτυξη του Στρατηγικού-Επιχειρησιακού σχεδιασμού αποτελεί τομή στην λειτουργία των ΟΤΑ, δεδομένου ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να διαχειριστούν αποδοτικότερα τους πόρους, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το Επιχειρησιακό σχέδιο “πατάει” στον Στρατηγικό σχεδιασμό, η διάρκεια του οποίου μπορεί να είναι οκταετής. Ο Στρατηγικός σχεδιασμός απαιτεί να αποτυπωθούν οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Δήμου σε Εθνικό, Περιφερειακό, Τοπικό επίπεδο. Παράλληλα απαιτείται να ενταχθούν στον στρατηγικό σχεδιασμό και ιδιαίτεροί μας στόχοι οι οποίοι αποσκοπούν στην εκπόνηση επιμέρους σχεδιασμών που στοχεύουν στην υλοποίηση δημοτικών πολιτικών. Για παράδειγμα, το Τεχνικό πρόγραμμα πρέπει να “πατάει” στο Επιχειρησιακό και Στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου.
Οι Βασικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος κατατείνουν στον καθορισμό:
1) Των Στρατηγικών Στόχων της Δημοτικής Αρχής
2) Των προτεραιοτήτων και το σύνολο των δράσεων στην Τοπική Ανάπτυξη
3) Της οργάνωσης των Υπηρεσιών του Δήμου και των Δημοτικών του Επιχειρησιακών
4) Του σχεδιασμού καινοτόμων Διαδημοτικών Δράσεων για το Δ’ ΚΠΣ με έμφαση στη διαχείριση Υδάτινων Πόρων και στην Τουριστική Ανάπτυξη.
Η θέσπιση της υποχρέωσης εκπόνησης επιχειρησιακών προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α. αποσκοπεί επίσης:
α) Στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας τους
β) Στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
γ) Στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων τους
δ) Στην προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων
ε) Στην επίσπευση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των δράσεων
στ) Στον περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων
ζ) Στο συντονισμό των δομών των Ο.Τ.Α., τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού των Ο.Τ.Α.
η) Στην ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, στην ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και την αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου.
Η Δομή του επιχειρησιακού προγραμματισμού ανά άξονα με τα αντίστοιχα μέτρα περιέχει τις εξής ενότητες:
1. Η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος αφορά θέματα κυρίως προστασίας φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικού σχεδιασμού, και πολεοδομικών παρεμβάσεων.
2. Η βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας αφορά κυρίως θέματα παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού, κοινωνικής πολιτικής κλπ.
3. Η οργανωτική-λειτουργική ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. αφορά κυρίως θέματα οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
4. Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης αφορά κυρίως ζητήματα ορθολογικότερης οικονομικής διαχείρισης.
5. Η βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του Ο.Τ.Α. αφορά θέματα όπως η ανάπτυξη του υφιστάμενου προσωπικού.
6. Η ανάπτυξη συνεργασιών με λοιπούς φορείς είτε κάθετα με ανάπτυξη συνεργασιών με την Περιφέρεια και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, είτε οριζόντια με Όμορου Ο.Τ.Α., ιδιωτικές επιχειρήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ερωτώ λοιπόν τη διοίκηση του Δήμου, πότε επιτέλους θα προχωρήσει την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης των τόσο σημαντικών αυτών εργαλείων για την αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου μας. Πότε και με ποια διαδικασία θα ενεργοποιήσει την απαραίτητη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. Δυστυχώς χωρίς επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο, ο Δήμος μας μοιάζει ακυβέρνητη πολιτεία.


Δημήτρης Γρ. Κάρναβος
Δημοτικός Σύμβουλος
MSc Τοπική Ανάπτυξη

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© 2010 Δημήτρης Κάρναβος | dkarnavos.gr