Σημαντική επιδείνωση των οικονομικών του Δήμου Καλλιθέας

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

| | |
Η διοίκηση του Δήμου Καλλιθέας έφερε με μεγάλη καθυστέρηση, στις 21 Φεβρουαρίου 2011, προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο τον απολογισμό και ισολογισμό του οικονομικού έτους 2008, αποκαλύπτοντας τα οργανωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δήμος μας.
Η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα είχε μεγαλύτερο νόημα αν η παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων συνοδευόταν από την αντίστοιχη έκθεση πεπραγμένων της διοίκησης, ώστε να μπορούν οι πολίτες να βγάλουν
συμπεράσματα κατά πόσο τηρήθηκαν οι διακηρύξεις της διοίκησης, αν και σε ποια πεδία βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα στην πόλη μας. Θα μπορούσαν επίσης, να συμπεράνουν κατά πόσο η διοίκηση ανταποκρίθηκε στο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του δήμου μας, ή αν το 2008 ήταν μία ακόμη χρονιά με την ίδια διαχειριστική προσέγγιση της διοίκησης του δήμου.


Δυστυχώς, οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν μία διαφορετική εικόνα από αυτή που διακινείται στην κοινωνία της Καλλιθέας. Χαρακτηριστικά, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι:

O δήμος εμφανίζει έλλειμμα 683.131,48€ ενώ την προηγούμενη χρονιά εμφάνιζε πλεόνασμα 217.676,93€, παρά το γεγονός ότι οι κρατικές τακτικές επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 14,2%, ενώ βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν διπλάσια τακτικά έσοδα λόγω της αύξησης των εσόδων από τα παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών.
Επίσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι παρότι το σύνολο των ετήσιων εξόδων του δήμου ξεπέρασε τα 46 εκατ. Ευρώ, μόλις 2,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό 5%, χρησιμοποιήθηκαν για έργα στο δήμο μας.

Χαρακτηριστικό της έλλειψης οργάνωσης στο δήμο – παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων – είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονική παρακολούθηση των οφειλετών με αποτέλεσμα, όπως επισημαίνει στην έκθεση ελέγχου ο ανεξάρτητος ορκωτός λογιστής, «το λογιστικό σύστημα του δήμου δεν παρέχει τη δυνατότητα διευκρινήσεως της παλαιότητας και εισπραξιμότητας των απαιτήσεων, με συνέπεια να μην μπορούμε να βεβαιώσουμε το υπόλοιπο των απαιτήσεων». Με απλά λόγια, η διοίκηση του δήμου δεν
έχει δημιουργήσει την υποδομή που χρειάζεται για την είσπραξη των τόσο σημαντικών απαιτήσεων του δήμου μας που ανέρχονται σε ποσό 5 φορές μεγαλύτερο από το τεχνικό πρόγραμμα που υλοποίησε το 2008.

Ανησυχητικό είναι και το γεγονός ότι ο δήμος έχει σχηματίσει προβλέψεις σε σχέση με εκκρεμούσες σε βάρος του αγωγές φορολογικών υποθέσεων και μισθολογικών διεκδικήσεων μικρότερες των απαιτήσεων σύμφωνα με τον ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή.

Το πλέον σημαντικό, όμως, στοιχείο που αποδεικνύει τη δραματική κατάσταση των οικονομικών του δήμου αποτελεί η έκβαση της υπόθεσης Παυλίδη. Ο δήμος μας θα κληθεί να καταβάλει 1.875.150 ευρώ πλέον τους περίπου 240.000 ευρώ τόκους δηλαδή πάνω από 2,2 εκατ. ευρώ – ποσό σχεδόν ίσο με το τεχνικό πρόγραμμα του 2008. Πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό το τόσο σημαντικό στοιχείο για τα οικονομικά του δήμου μας στην καλύτερη περίπτωση παραλείφθηκε από τη διοίκηση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής παρότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη επισφάλεια του δήμου μας. Χαρακτηριστικά, ο ανεξάρτητος ορκωτός λογιστής επισημαίνει ότι «η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα [...] απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος».

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία ανεξάρτητης έρευνας για τις επιδόσεις των δήμων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ο δήμος Καλλιθέας, αν και 8ος σε πληθυσμό, κατατάχθηκε στην 51η θέση πίσω από πολύ μικρότερους δήμους σε ανάγκες και πληθυσμό. Ο δήμος Καλλιθέας υλοποίησε προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 16,1 εκατ. ευρώ, όταν η… Ερεσσός Λέσβου (5.500 κάτοικοι) είχε 26,6 εκατ. ευρώ, η… Χαλάστρα Θεσσαλονίκης (κάτω από 10.000 κάτοικοι) 21 εκατ. ευρώ, ενώ μας πέρασε και ο σημαντικά μικρότερος γειτονικός δήμος Ταύρου με μόλις 15.000 κατοίκους!

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης “Η Καλλιθέα Αλλάζει” Δημήτρης Κάρναβος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η διοίκηση του δήμου δεν απέφυγε τη διαχειριστική λογική και οργάνωση του δήμου σε πρότυπα περασμένων δεκαετιών η οποία δεν ανταποκρίνεται στις πιεστικές ανάγκες της πόλης μας για έργα υποδομής και υπηρεσίες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής μας» και δήλωσε ότι η παράταξη “Η Καλλιθέα Αλλάζει” καταψηφίζει τον απολογισμό και ισολογισμό του έτους 2008.

Η Καλλιθέα Αλλάζει

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© 2010 Δημήτρης Κάρναβος | dkarnavos.gr