Ορισμός Αντιδημάρχων & αρμοδιοτήτων

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

| | |
Ο Δήμαρχος Καλλιθέας, Δημήτρης Κάρναβος, όρισε τους νέους αντιδημάρχους:

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων, ο κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, η κα. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, 

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και εξυπηρέτησης του Δημότη, ο κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


 Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Τοπικής Ανάπτυξης, ο κ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Δημοτολογίου και Διεθνών σχέσεων, ο κ. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ


Αναλυτικά οι αρμοδιότητες των αντιδημάρχων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καλλιθέας, με θητεία δυόμισι ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή με θητεία από 11/09/2014 μέχρι 10/03/2017 μεταβιβάζοντας στον καθένα τους, συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως παρακάτω :
1. Ορίζει Αντιδήμαρχο, Κοινωνικής Πολιτικής την κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία, και της μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι :
  • Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
2. Ορίζει Αντιδήμαρχο, Παιδείας, Πολιτισμού και εξυπηρέτησης του Δημότη, τονκ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:
  • Διεύθυνση Πολιτισμού – Παιδείας & Νέας Γενιάς
  • Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
3. Ορίζει Αντιδήμαρχο, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Τοπικής Ανάπτυξης, τονκ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής μονάδας του Δήμου, ήτοι:
  • Διεύθυνση Περιβάλλοντος,
Επίσης, ορίζεται υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας .
4. Ορίζει Αντιδήμαρχο, Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων, τον κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:
  • τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • τη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων
Επίσης, εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα.
5. Ορίζει Αντιδήμαρχο, Πολεοδομίας, Δημοτολογίου και Διεθνών σχέσεων τον κ. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, και του μεταβιβάζουμε καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, ήτοι:
  • Διεύθυνση Υπηρεσιών Δόμησης
  • Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης
Επίσης, του ανατίθεται ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου του Κέντρου Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού (ΚΕΣΠΕ).
Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις που σχετίζονται με τις στον κάθε ένα ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.
Β. Οι κ.κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ εξουσιοδοτούνται για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων. Την αρμοδιότητα αυτή διατηρεί και ο Δήμαρχος.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Δ1. Ορίζει τον κ. ΔΕΛΑΤΟΛΑ ΤΖΩΡΤΖΗ, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο χωρίς αμοιβή, για θέματα εποπτείας, ελέγχου και διαχείρισης του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του Δήμου.
Δ2. Ορίζει την κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο χωρίς αμοιβή, για θέματα εποπτείας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Καλλιθέας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 

© 2010 Δημήτρης Κάρναβος | dkarnavos.gr